Магистерски академски студии – Известувања – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за настава 2021/2022


Наставата ќе се одвива согласно распоредот даден во прилог.

Наставата ќе се одвива on-line, преку платформата Microsoft Teams. На Вашите приватни адреси ќе добиете известување за корисничкото име и лозинката за најава на платформата Microsoft Teams. Групите / тимовите преку кои ќе се одвива наставата со предметите се креирани.

За дополнителни информации може да се обратите кај Сузана Василевска – suze@stomfak.ukim.edu.mk