Курс на тема ,,ТРЕТМАН НА ИНФРАКОСКЕНИ ПАРОДОНТАЛНИ ЏЕБОВИ СО БИОМАТЕРИЈАЛИ” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉 На 29.6.2021 година, со почеток во 10 часот, се одржa курс на тема ,,ТРЕТМАН НА ИНФРАКОСКЕНИ ПАРОДОНТАЛНИ ЏЕБОВИ СО БИОМАТЕРИЈАЛИ” под раководство на проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска

👉 Максималниот број на учесници е 12