Курс на тема ,,Телерентгенкраниометриска и телерентгенкефалометриска анализа – алатка за диференцијална дијагноза на краниофацијалните неправилности” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊 На 29.5.2021 година, со почеток од 09:00 часот, во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржа работилница на тема ,,Телерентгенкраниометриска и телерентгенкефалометриска анализа – алатка за диференцијална дијагноза на краниофацијалните неправилности”

👉 Раководители на работилницата се проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова и науч. сор. д-р Марија Манева Ристовска од Катедрата за ортодонција при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

Слики од одржаната работилница