Курс на тема ,,Планирање на терапија кај различни ортодонтски аномалии” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊 На 05.06.2021 година, со почеток од 09:00 часот, во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржa работилница на тема ,,Планирање на терапија кај различни ортодонтски аномалии”

👉 Раководители на работилницата се проф. д-р Билјана Џипунова и проф. д-р Наташа Тошеска Спасова од Катедрата за ортодонција при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

Слики од одржаната работилница