Курс на тема ,,Гнатометриска анализа и дијагностика” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊 На 21.5.2021 година, со почеток од 10 часот, во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржа работилница на тема ,,Гнатометриска анализа и дијагностика”

👉 Раководители на работилницата се проф. д-р Наташа Тошеска – Спасова и проф. д-р Билјана Џипунова од Катедрата за ортодонција при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

Слики од одржаната работилница