Курс на тема ,,Биомеханика – основни принципи и улога на биомеханика во ортодонтските движења” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊 На 04.06.2021 година, со почеток од 13:00 часот, во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржa работилница на тема ,,Биомеханика – основни принципи и улога на биомеханика во ортодонтските движења”

👉 Раководител на работилницата е доц. д-р Ирена Гавриловиќ од Катедрата за ортодонција при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

Слики од одржаната работилница