Конкурс ERASMUS+


Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ акција 1: индивидуална мобилност за наставен кадар за академската 2022/2023 година

Конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+ за учебната 2021/22 година

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2020/2021 година

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: Индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за летниот семестар во академската 2019/2020 година (превземи)

КОНКУРС ЗА ЛЕТНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ (KA 103) ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА (превземи)

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  за летниот семестар во академската 2018/2019 година (превземи)

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  за летниот семестар во академската 2017/2018 година (превземи)

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот на следниот линк:

www.ukim.edu.mk/меѓународна соработка/ЕРАЗМУС+