Конечна ранг листа и информации за упис – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година во прилог се конечните ранг листи.

Прилог

Доктори по дентална медицина

Интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина – Државна квота

Интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина – Приватна квота

Интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина – Националности

Интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина – Нерангирани

Стручни забни техничари

Стручни забни техничари – Државна квота

Стручни забни техничари – Приватна квота

Стручни забни техничари – Националности

Стручни забни техничари – Нерангирани

Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози

Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози – Државна квота

Информации за запишување на примените кандидати согласно конечните ранг листи се достапни на следниот ЛИНК.