Конечна ранг листа – втор уписен рок  – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии.

Кандидатите од листата е потребно да се запишат и да ги донесат документите, достапни на следниот линк, најдоцна до четврток, 24.2.2022 година, во службата за студентски прашања.