Каталог и тарифник на услуги

На  линкот може да ги најдете сите услуги кои ги нуди Универзитетот Св. Кирил и Методиј и неговите членки. Со избор на Стоматолошкиот факултет од понудено мени, можете да ви видите сите услуги кои ги нуди Факултетот додека пак со избор на поединечна услуга од списокот, можете да ја видите целата постапка, предвидените документи, надлежности, како и правни лекови за секоја од понудените услуги.

Корисниците на услугите на Факултетот, потребно е да го имаат во предвид