Поранешни вработени во стручна и административна служба