Друг соработнички кадар со високо образование – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ана Паноска– Виш лаборант

Грозда Бичковска– Виш лаборант

Арбнеша Асани– Самостоен стручен соработник-биолог