ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА (СТАРА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

-ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА 1
(СТАРА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 05.07.2021 ГОДИНА ВО
КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР-СТАР ДЕКАНАТ ОД 8.30-10.30 ЧАСОТ

-ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА 2
(СТАРА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 05.07.2021 ГОДИНА ВО
АМФИТЕАТАР 1 –СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ОД 11-13 ЧАСОТ

Од
Одговорниот наставник
Проф. д-р Мирјана Поповска