ИЗМЕНЕТ РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,

Во прилог можете да го преземете изменетиот распоред за практична настава, за следните студиски програми:
1. Семестар II, IV и VI ДДМ – преземи
2. Семестар II, IV и VI СЗТ – преземи