Известување по предметот Пародонтологија за студиската програма СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Пародонтологија  (СЗТ)  ќе се одржи на ден 10.9.2021г., во училница бр.2 на Стоматолошкиот факултет, по следниот распоред:

8 – 845ч.  905 – 950ч.
Алејна СадикиЈесир Мемедовски
Ана ГоргиеваЛенард Асани
Есмихан БафќариМаја Стеваноска
Гилтене СинаниМинире Мамути
Хана ХачковиќСилвие Рашитовиќ
Илир ИсмаилиТеодора Тренеска
Илирјана АсаниТеодора Амповска
Исидора СинколоваЗана Џеладини
Ивана Чавдарова 

Студентите кои не се пријавиле за полагање  на испитот(во периодот од 25.8-6.9.2021г.) или немаат пријава во Iknow системот немаат право да го полагаат испитот.

На денот на одвивање на испитот ќе треба да приложите индекс или студентска легитимација за потврда на идентитетот.

  Проф. д-р Снежана Пешевска