ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ (СЗТ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Анатомија и физиологија на џвакален систем, кој требаше да се одржи на 14.9.2021 год., по барање на студентите се презакажува за 21.9.2021 год. во 14:00 часот.

Проф. д-р Весна Коруноска – Стевковска