Известување за усмениот дел од испитот по предметот Детска и превентивна стоматологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
1.7247Проф. д-р Марија Стевановиќ
2.7248
3.7246
4.7199Проф. д-р Мери Павлевска
5.7210
6.7234
7.7220Проф. д-р  Ана Сотировска-Ивковска
8.7191
9.7209
10.7202Проф. д-р Златко Георгиев
11.7225
12.7122
13.7185Проф. д-р Александар Димков
14.7190
15.7227
16.7184

Колегите да се јават кај наставниците во понеделник 20. 09. 2021 во 8.30ч

Раководител на Катедра,

Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска