ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА БИОХЕМИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

*Студентите кои ќе полагаат да дојдат пред деканатот на Стоматолошки факултет

17.6.2021 ОД 10:00 ЧАСОТ

МЕРЈЕМ ФЕРАТИ
АЛЕН ХАСИЌ
ФИЛИП ЗЕБЕКОВ
НЕНА НЕШЕВСКА
ТАМАРА СТАНКОВИЌ
ФЕРХАД ЃУЛ

17.6.2021 ОД 12:00 ЧАСОТ

ЕЛЕОНОРА БЛАЖЕВСКА
МАРИЈА КОЦЕВСКА
МАРИЈА СТАМЕНОВА
ВИКТОРИЈА БОГЕВА
САРА ДЕМИРИ
БЕСАРТА АДЕМИ
ЕМИЛИЈА УЈГУНОСКА