Известување за студентите од IV,V и VI година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Од понеделник 29.11.2021 година Студентите од IV, V и VI година потребно е од студентски прашања да подигнат листови за евиденција за присуство и спроведени интервенции на Клиничките вежби

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА