Известување за студентите од предходните генерации кои го положиле предметот Биомеханика на џвакален систем – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Сите студенти од претходните генерации, кои минатата сесија го полагаа предметот Биомеханика на џвакален систем и го положија, а сѐ уште немаат земено оценки, на 30.03.2022 со индекс и пријава да одат за да земат оценка кај Проф. д-р Никола Гиговски.