ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЕПТЕМВРСИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 – КАТЕДРА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Предмет: Орална хирургија (VIII, IX и X-ти сем.)

Завршен усен испит “on line”

1. Проф. Величковски: 7217, 7202

2. Проф. Пеева: 7190, 7201, 7248

3. Проф. Димитровски: 7128, 7230, 7246

4. Проф. Кацарска: 7197, 7265, 7214

5. Проф. Јанев: 7234, 7118, 7225

6. Проф. Велеска: 7134, 7122, 7145

7. Доц. Апостолова: 7209, 7205, 7235

Напомена: во понеделник 06.09.2021 год. студентите да стапат во контакт со одредените наставници и да се договорат за понатамошниот тек на наставата.

Предмет: Орална хирургијаII (стара програма)

Завршен усен испит “on line”

Термин: 09.09.2021 год. (четврток) во 11 часот

Наставник: Проф. Величковски

03.09.2021 год.                                                        Шеф на Катедра

Скопје                                                                   Проф. Б. Величковски