Известување за промена на испити од Катедрата за орална хирургија за предметите Орална хирургија I – стара програма и Орална хирургија – нова програма. – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Промени на  распоред за испити од Катедрата за орална хирургија за предметите

 Орална хирургија I, ДДМ / стара програма  ќе се одржи на 02.09.2021 год. (четврток) / Компјутерски тест / 8-10 часот

Орална хирургија ДДМ / нова програма ќе се одржи на  06.09.2021 год. (понеделник) / Компјутерски тест / 8-10 часот

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ