Се известуваат студентите дека заради влошената епидемиолошка состојба со КОВИД-19, рокот за заверка на зимскиот семестар на учебната 2021/22 година, се продолжува до петок, 21.1.2022 година.

Сите студенти задолжително треба добиено да имаат електронски потпис за извршени обврски по предмети во IKnow системот. Потписите во индекс може да бидат впишани дополнително.

Со почит,

Продекан за настава

проф. д-р Сања Панчевска