Известување за предметот Технологија на заботехнички материјали 1 за СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување до сите студенти од СЗТ кои ќе го полагаат предметот
Технологија на заботехнички материјали 1 ќе се одржи на ден 14.09.2021 (вторник)
во училница 2 од 10 – 12 часот.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р САЊА ПАНЧЕВСКА