Известување за предметот Технологија на мобилни протези (тотална протеза) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

За студентите кои ќе го полагаат предметот Технологија на мобилни протези (тотална протеза) – стручни забни техничари наместо на 15. 06. 2021 ќе се полага на 08. 06. 2021 во летниот испитен рок.

Часот и начинот за полагање дополнително ќе се објави во зависност од ситуацијата со пандемијата.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА