ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПСИХИЈАТРИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО  ПРЕДМЕТОТ ПСИХИЈАТРИЈА НАМЕСТО ВО ЗАКАЖАНИОТ ТЕРМИН НА 24. 08. 2021 ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 01. 09. 2021 ГОДИНА НА КАТЕДРАТА ПО ПСИХИЈАТРИЈА –БИБЛИОТЕКА СО ПОЧЕТОК ОД 12:00 ЧАСОТ

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК