ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА (СЗТ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Пародонтологија од студиската програма  за стручни забни техничари ке се одржи во предвидениот термин на 10.6.2021(четврток), во амфитеатарот на Максилофацијална хирургија, со почеток во 1430 ч.   
Задолжително носете индекс за идентификација.

Одговорен наставник

Проф.д-р Снежана Пешевска