Известување за предметот Основи на пародонтологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Колегите кои треба да го полагаат предметот Основи на пародонтологија, задолжително да одговорат на прашањето од овој формулар: https://forms.office.com/r/aRL0i3BU9t

Формуларот ќе биде отворен од 02:00PM (21.6.2021) до 12:00PM (23.6.2021).