Известување за предметот Основи на пародонтологија во дополнителната сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Основи на пародонтологија во дополнителната сесија дека испитот ќе се реализира со усмено испрашување, со физичко присуство, во просториите на деканатот на Стоматолошкиот факултет на 29.9.2021 година со почеток од 11 часот.

проф. д-р Ќиро Ивановски