Известување за предметот Ортодонција 2, ДДМ(стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти кои ќе го полагаат предметот Ортодонција 2 – стара програма кој ќе се одржи на 23.09.2021 (четврток ).

Предметот ќе се полага во компјутерскиот центар стар деканат од 8:00 до 10:00 часот

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р ЛИДИЈА КАНУРКОВА