Известување за предметот Орална Физиологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

СТУДЕНТИТЕ ОД СЗТ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ  ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА КОЛОКВИУМОТ  ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 31.05.2021 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 08: 30 ЧАСОТ ВО УЧИЛНИЦА 2 (СТАР ДЕКАНАТ )

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ.Д-Р ЌИРО ИВАНОВСКИ