Известување за предметот Орална биохемија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студентите кои ќе го полагаат предметот Орална биохемија на 02.06.2021 година, задолжително да одговорат на прашањето во прикачениот формулар.

Формуларот е отворен до 31.05.2021, 20:00 часот.

ЛИНК ДО ФОРМУЛАРОТ ТУКА.