Известување за предметот Орална биохемија за дополнителната сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите кои го полагаат предметот Орална биохемија во дополнителната сесија дека испитот ќе се реализира со усмено испрашување, со физичко присуство, во просториите на деканатот на Стоматолошкиот факултет на 28.9.2021 година.

На 28.9.2021 година, во 10 часот ќе полагаат следните студенти: 7502, 7293, 7144, 7445, 7219, 7422, 7535 и 7205.

На 28.9.2021 година, во 11 часот ќе полагаат следните студенти: 7486, 7477, 7478, 7102, 7443, 7464, 7523 и 7506.

проф. д-р Ќиро Ивановски