ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ВТОР СЕМЕСТАР) ЗА ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите од програмата за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози,

дека испитот по изборниот предмет Медицинска документација  (втор семестар), се презакажува на 14-ти септември, во 10 часот.

Полагањето ќе биде усно со физичко присуство, на Клиниката за ортодонција.

Одговорен наставник

Проф.д-р Б.Џипунова