ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА 2 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани колеги, колоквиумот по клиничка пародонтологија 2 ке се одржи на закажаниот термин
07.06.2021(понеделник), во амф.на Стоматолошкиот факултет, со почеток во 9,30 ч. Колоквиумот може да го полагаат само студентите кои имаат положено клиничка пародонтологија 1.
Со себе задолжително носете индекс за идентификација.