Известување за предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма ДДМ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма ДДМ) ќе се одржи на ден 25.08.2021г., на платформата Microsoft Teams, по следниот распоред.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА ПЕШЕВСКА