ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА 1 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студентите кои го положиле  испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1, да се јават на 24.6.2021г.( четврток) во 9 30 ч. , кај одговорниот наставник, со индекси и пријави за впишување оценка.

Одговорен наставник

 Проф. д-р Пешевска