Известување за предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА ( нова програма ) и КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 2 ( стара програма ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Завршниот испит по предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИJА ( нова програма ) во ЈУНСКАТА СЕСИЈА ќе се одржи на 16.06.2021 год. со физичко присуство со почеток во 9 часот.

Завршниот испит по предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 2 ( стара програма ) во ЈУНСКАТА СЕСИЈА ќе се одржат на 15.06.2021 год. со физичко присуство со почеток во 9 часот.

Проф.др.Соња Апостолска