Известување за предметот ИНФЕКТОЛОГИЈА (Список на студенти по стоматологија за полагање на испитот по ИНФЕКТОЛОГИЈА во ЈУНСКА испитна сесија во 2021 год.) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студентите да се јават со индекс на 09.06.2020 година, во 09 часот, на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојб,  кај назначениот професор за полагање.

Студентите на испит мора да носат индекс и пријава, хируршка маска и ракавици.


ИмеПрезимеИндексПрограмаФакултетБодовиПрофесор
РенатаРоглева7375ДДМ/16СТОМФ13 
МајаСтојанова7532ДДМ/16СТОМФК 
ХадисаСулејмани7232ДДМ/16СТОМФК 
ФилипСтојановски7283ДДМ/16СТОМФ23Кондова
СиноличкаДимовска7345ДДМ/16СТОМФ13 
ХајатОдат6683ДДМ/16СТОМФК 
АлександраТрајковска7397ДДМ/16СТОМФ14 
ВалмираСалаи7370ДДМ/16СТОМФ26Босилковски
АндреаАтанасова7359ДДМ/16СТОМФК 
ВладимирПетровски7427ДДМ/16СТОМФ16 
РадмилаЈованоска7405ДДМ/16СТОМФ15 
ДејанЧавдаровски7388ДДМ/16СТОМФ14 
СашоКостовски7389ДДМ/16СТОМФ12 
БлертаАјдини7152ДДМ/16СТОМФК 
БорјанаЈанкова7410ДДМ/16СТОМФ15 
ВеснаГолубова7428ДДМ/16СТОМФ12 
МаријаСтојановска7378ДДМ/16СТОМФ12 
ГиземЕнгин7162ДДМ/16СТОМФК 
МартинГеоргиевски7421ДДМ/16СТОМФ20,5Цветановска
АрлиндаРеџепи7369ДДМ/16СТОМФ15 
ЗанаЌерими7182ДДМ/16СТОМФК 
КристијанЗебеков7377ДДМ/16СТОМФ13 
ЈехонаАбази7401ДДМ/16СТОМФ18Кондова
МаријаСтаменова7294ДДМ/16СТОМФК 
ЕлмаДемири7379ДДМ/16СТОМФК 
ТеодораСтрашевска7361ДДМ/16СТОМФК 
ЕмреПиргози7333ДДМ/16СТОМФ14 
СемирАдеми7293ДДМ/16СТОМФ18Босилковски
ЃоргиПопов7408ДДМ/16СТОМФ15 
ЕртанИбраими7392ДДМ/16СТОМФК 
ДеаЃурчиновска7411ДДМ/16СТОМФК 
ЕнесаАсани7373ДДМ/16СТОМФ20Цветановска
ТањаБогоева7364ДДМ/16СТОМФК 
ИгорТрајков7363ДДМ/16СТОМФ13 
БојанаГеоргиевска7531ДДМ/16СТОМФ15 
БејазидПесочан7376ДДМ/16СТОМФ15 
ЕлидаХусеиноска7317ДДМ/16СТОМФ12 
ВикторијаПешиќ7340ДДМ/16СТОМФ13 
БесарАјредини7295ДДМ/16СТОМФ24Кондова
АрбенОсмани7055ДДМ/16СТОМФК 
БератКукули7156ДДМ/16СТОМФК 
СалиСелими7413ДДМ/16СТОМФ22,5Цветановска
ОдулЏебеџи7067ДДМ/16СТОМФК 

Раководител на катедра                                                                               
Проф д-р С. Стојковска

Одговорен професор
Доц д-р Марија Цветановска