Известување за предметот Дентална трауматологија (изборен ) стара програма – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Дентална трауматологија –изборен (стара програма) ќе се одржи на 12.07.2021 година со почеток од 09:00 во амфитеатарот на Стоматолошки факултет во Скопје

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. АНА СОТИРОВСКА ИВКОВСКА