Известување за предметите по информатика за прв и втор циклус – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

СЛИКА 1-КТ на глава

СЛИКА 2Б РТГ

СЛИКА 2А РТГ

ДОКУМЕНТ 3 А

ДОКУМЕНТ 3 Б

ДОКУМЕНТ 4 EXEL

ДОКУМЕНТ 1

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

УПАСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ