ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ АКТУЕЛНОСТИ ВО ОРОФАЦИЈАЛНАТА РЕГИЈА И БИОМАТЕРИЈАЛИ ВО СТОМАТОЛОГИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека писмениот и устениот дел од испитот по предметите:
Актуелности во орофацијалната регија и Биоматеријали во стоматологија (втор циклус магистерски студии и втор циклус стручни студии по дентална медицина) ќе се спроведе со физичко присуство, во АМФИТЕАТАР СТОМАТОЛОГИЈА и тоа:

Актуелности во орофацијалната регија 18.05.2021
-писмен дел од 12:00ч
-устен дел од 13:00ч

Биоматеријали во стоматологијата – 25.05.2021
-писмен дел од 12:00ч
-устен дел од 13:00ч