ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА И ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА 2( стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Вежбите ке се одржат на ден 18.05.2021 год. (вторник) во вежбалните на фиксна и мобилна протетика

  1. 1,2,3 и 4 група  од 8,00 до 10,30 часот  .
  2. 9 група и студентите кои вежбаат Детска стоматологија 2 од 11,00 до 13,30  часот
  3. 5,6,7 и 8 група од 14,00 до 16,30 часот.

Шеф на катедра
Проф. д-р. Е.Ѓоргиевска