Известување за практична насава за предметот судска медицина – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ СУДСКА МЕДИЦИНА ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД 13.10.2021 ГОДИНА И ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СЕКОЈА СРЕДА ОД 14-16 ЧАСОТ ON –LINE ДО ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Студентски прашања