Известување за почеток на теоретската настава – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Теоретската настава на сите студентски програми од I циклус студии започнува на 04.10.2021 (понеделник). Известување за почетокот на практичната настава ќе биде објавено дополнително.