Известување за полагање на усниот дел по предметот Ергономија за ДДМ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Усниот дел од испитот по предметот Ергономија ќе се одржи на
14. 06. 2021 година со почеток во 9 часот. Испитот ќе се одржи on line на платформата Teams.

Проф Василка Ренџова