Известување за полагање на усниот дел по предметот Претклиничка ендодонција за ДДМ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Писмениот дел од колоквиумот по предметот  Претклиничка ендодонција ќе се одржи на  11. 06. 2021 год., во компјутерски центар, од 10-13 часот.

Писмениот дел од испитот по предметот  Претклиничка ендодонција ќе се одржи на  29. 06. 2021 год., во компјутерски центар, од 9-11 часот.

Точниот распоред по групи ќе биде дополнително објавен

Усниот дел од испитот по предметот Претклиничка ендодонција за сите студенти ќе се одржи на  1 и 2. 7. 2021 година со почеток во 9 часот. Испитот ќе се одржи on line на платформата Teams. Дефинитивниот распоред кои колеги кој ден ќе полагаат ќе биде објавен дополнително.

Проф Василка Ренџова