Известување за полагање на усмениот дел од испитот “АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ“ СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за полагање на усмениот дел од испитот  “АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ“ за студентите од студиската група СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ во септемврискиот испитен рок

ПОНЕДЕЛНИК (13 . 09 . 01)  ОД  900 Ч.                                     ВТОРНИК  (14 . 09 . 01)  ОД  1400  Ч.

Бр. на индекс                                                                                  Бр. на индекс

  645                                                                                                      644

  669                                                                                                      650

  631                                                                                                      661

  583                                                                                                      643

  652                                                                                                      653

  668                                                                                                      671

  586                                                                                                      658

  637                                                                                                      675

  636                                                                                                      670

  638                                                                                                      667

  639                                                                                                      672

  666                                                                                                      663

  649                                                                                                      654

  655                                                                                                      641

  662

                                                                                 

       Проф. д-р  Весна Коруноска Стевковска      

       Проф. д-р  Никола Гиговски