Известување за полагање на колоквиумот по предметот Морфологија 2 СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Колоквиумот по предметот Морфологија 2 од студиската програма СЗТ ќе биде одржан на 25.05.2021 (вторник) во еден термин со почеток од 8 часот во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет.