ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ПАРОДОНТОЛОГИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Сите колеги коишто се пријавиле дека ќе го полагаат испитот по Основи на пародонтологија, истиот ќе го полагаат на
24.6.2021 со почеток во 10:00ч во Амфитеатар 1 на Стоматологија.